Actualitate

Iohannis nu agreează noua lege care modifică studiile doctorale

Preşedintele Klaus Iohannis a cerut, luni, reexaminare Legii de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 96/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educaţiei, cercetării, formării profesionale şi sănătăţii, motivâd că unele prevederi ale legii sunt „de natură să creeze probleme în aplicare şi să afecteze calitatea învăţământului”. În cererea de reexaminare Iohannis semnalează o lipsă de unitate în redactarea tehnic-legislativă a actului normative: „Legea de aprobare a OUG abrogă diferite dispoziţii normative făcând referire când la anumite puncte din cuprinsul ordonanţei aprobate, când în mod direct la actul normativ de bază, modificat de aceasta”.

Unul dintre punctele contestate de Administraţia Prezidenţială se referă la evaluarea criteriile şi metodologia de evaluare, care sunt stabilite prin ordin de ministru, pe baza consultărilor cu „ARACIS, CNATDCU, CNCS etc.”. Şeful statului susţine că abrevierile precum „etc.” arată o „lipsă de precizie şi de claritate”. „În opinia noastră, trimiterea la abrevieri precum «etc.» şi la sintagme generale, precum «alte agenţii» denotă lipsă de precizie şi de claritate a normei”, precizează Administraţia Prezidenţială.

Un alt articol din lege contestat se referă la modul de acordare a calităţii de conducător de doctorat prin ordin al ministrului Educaţiei, la propunerea Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU). Iohannis susţine că din textul de lege nu rezultă dacă standardele pentru acordarea calităţii de conducător de doctorat sunt minimale: „Semnalăm că din formularea textului de lege nu rezultă cu claritate nici dacă standardele elaborate de MEN pentru acordarea calităţii de conducător de doctorat sunt standardele minimale, nici dacă standardele aprobate de senatele universitare sunt suplimentare şi vizează criterii de profesionalism mai ridicate sau mai reduse decât cele stabilite prin standardele MEN”.

O altă problemă ar fi evaluarea la nivel de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), în detrimentul unei evaluări la nivel de program de studii doctorale sau de şcoală doctorală. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, IOSUD nu poate aprecia „adecvat” caracteristicile specifice domeniilor de doctorat şi capacitatea instituţională de a organiza astfel de studii: „IOSUD este o structură care se suprapune uneori cu cea a unei universităţi comprehensive, fiind constituită dintr-un număr variabil de şcoli doctorale din diverse domenii de studiu. Evaluarea IOSUD măreşte considerabil autonomia universităţilor, dar prezintă probleme în cazul universităţilor cu o diversitate ridicată a domeniilor în care funcţionează şcolile doctorale, întrucât scade nivelul de control al calităţii ce poate fi asigurat prin acest tip de evaluare. Considerăm că o evaluare la nivel de IOSUD nu poate aprecia adecvat caracteristicile specifice domeniilor de doctorat şi capacitatea instituţională de a organiza studii doctorale în mai multe domenii”.

To Top